Orientabide eta laguntza / Orientación y ayuda

ORIENTAZIO ETA LAGUNTZA 2018-2019 ORIENTACION Y AYUDA

Ana Zabala

Arantza Asporosa

Aiara Murga

Aitziber Barbarbarias

Idoia Gomez

azabala@anderdeuna.eus

arantza@anderdeuna.eus

aiara@anderdeuna.eus

aitziber@anderdeuna.eus

igomez@anderdeuna.eus